logo

Behandelaanbod en therapievormen

U kunt bij deze praktijk terecht met problemen op onder andere de volgende gebieden:

 • slaapproblemen
 • spanningsklachten
 • piekerklachten
 • paniekklachten
 • onzekerheid in contact met anderen
 • concentratieproblemen
 • dwangmatigheid
 • impulsiviteit
 • rouwverwerking
 • hypochondrie
 • uitstelgedrag
 • omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen
 • omgaan met een lichamelijke aandoening
 • negatief zelfbeeld
 • problemen op liefdesgebied
 • somberheid

 

 Daarnaast kunt u terecht voor vragen als:

 • leren "nee" zeggen
 • versterken van sociale vaardigheden
 • verbeteren van vermogen om beslissingen te nemen
 • meer structuur aanbrengen in het dagelijks leven
 • vergroten van psychische flexibiliteit
 • anders omgaan met emoties

 

De bovengenoemde klachten moeten deel uitmaken van een DSM-IV of DSM-5 stoornis. U kunt bij deze praktijk ook terecht met vragen over diagnostiek. Ik ben gespecialiseerd in diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en AD(H)D, zowel bij kinderen als volwassenen.

 

Staat uw vraag of probleem niet in de lijst? Neem gerust contact op, dan kunnen we bespreken of ik iets voor u kan betekenen.

 

De therapievormen die worden aangeboden zijn cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, relatie- en gezinstherapie, gespreksvoering met kinderen en jongeren, ouderbegeleiding en E-Health.

 

Cognitieve gedragstherapie

In deze therapie wordt uitgelegd op welke manier gedachten het gevoel en gedrag kunnen beïnvloeden. Angstige mensen hebben vaak bange gedachten of piekeren veel terwijl depressieve mensen meer negatieve gedachten hebben over zichzelf, de mensen om hen heen en de toekomst. De manier van denken wordt aangepakt in de therapie waardoor de angst of de depressie afneemt of verdwijnt. Naast het veranderen van gedachten wordt ook gewerkt aan activiteiten. Zo wordt bij angst iemand stap voor stap blootgesteld aan datgene waar hij of zij bang voor is en wat uit de weg wordt gegaan, terwijl bij depressie het activiteitenniveau wordt verhoogd. Deze therapievorm kent huiswerkopdrachten. Voor meer informatie: www.vgct.nl

 

Schematherapie

Schematherapie is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze therapievorm is ook toepasbaar op levensfaseproblematiek. Een aantal elementen uit schematherapie wordt gebruikt om jezelf beter te leren begrijpen. Zo wordt gekeken naar jeugdervaringen en hoe een persoon nu in het leven staat. Op het moment dat we in staat zijn om te begrijpen hoe iemand in elkaar zit, kan gewerkt worden aan verandering. Deze therapievorm is inzichtgevend van aard en richt zich niet alleen op gedachten en gedrag (zoals bij cognitieve gedragstherapie) maar ook op gevoel. Voor meer informatie: www.schematherapie.nl

 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing en wordt gebruikt voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen zoals geweldervaringen. Deze mensen wordt geleerd om de emotionele lading van deze ervaringen te verminderen en een plek te geven. Voor meer informatie: www.emdr.nl

 

Relatie- en gezinstherapie

In deze therapievorm komen echtparen of gezinnen naar de therapiesessie toe. Met het ouder worden van kinderen nemen gezinnen steeds weer nieuwe hobbels. Soms zijn de hobbels niet zo makkelijk te nemen. In elke relatie of gezin komen wel eens ruzie of conflicten voor. Als het er op lijkt dat er geen oplossing meer is, dan kan relatietherapie of gezinstherapie worden overwogen. Er wordt geleerd beter naar elkaar te luisteren en de manier waarop met elkaar gecommuniceerd wordt te verbeteren. Van iedereen wordt inzet verwacht.

 

Gespreksvoering met kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen soms behoefte hebben aan ondersteuning. Als ouders bijvoorbeeld uit elkaar gaan of bij problemen met leeftijdsgenoten (voor jezelf opkomen)  is het soms belangrijk dat een kind een vertrouwenspersoon heeft tegen wie alles verteld kan worden. Bij jonge kinderen gebeurt dit via spel terwijl met oudere kinderen en jongeren vaak gesprekken plaatsvinden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden gemaakt van speciale therapieboeken, kletskaartjes of het doen van rollenspelen. 

 

Ouderbegeleiding

Het ouderschap is één van de moeilijkste taken in het leven. Soms zijn kinderen lastig aan te sturen omat ze niet luisteren of brutaal zijn. Een ouderbegeleiding kan er op gericht zijn om (kortdurend) ondersteuning te bieden bij de opvoeding. In deze begeleiding wordt uitgelegd hoe en wanneer je een kind straf geeft (bijvoorbeeld een time-out), beloont of negeert.

 

E-Health

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van E-Health. U volgt uw behandeling voor een deel via internet. Met behulp van het behandelplatform van Telepsy (www.telepsy.nl) kan een behandeling op maat worden aangeboden. In de meeste gevallen gaat het om een cognitieve gedragstherapie die wordt aangeboden voor angst of depressie. U kunt dan in uw eigen tijd werken aan uw problemen. U werkt in een beveiligde internetomgeving. Alleen u en ik kunnen uw vorderingen volgen. U houdt contact met mij via mail en daarnaast zijn in de regel ook gesprekken.