logo

Informatie voor verwijzers

Binnen de basis GGZ wordt gebruik van een aantal zorgproducten:

  • Basis GGZ Kort (gemiddeld 4 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten en lichamelijke klachten).
  • Basis GGZ Middel (gemiddeld 6 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten, lichamelijke klachten, ontwikkelingsstoornissen, kinder- en jeugdproblematiek en ouderen).
  • Basis GGZ Intensief (gemiddeld 10 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten, lichamelijke klachten, ontwikkelingsstoornissen, kinder- en jeugdproblematiek, ouderen, en persoonlijkheidsstoornissen).
  • Basis GGZ Chronisch (gemiddeld 10 consulten gericht op een vinger-aan -de-pols houden.Het gaat hierbij om cliënten die na behandeling binnen de specialistische GGZ stabiel zijn en een traject van nazorg ingaan.

 

Binnen de specialistische GGZ (SGGZ) wordt de complexe problematiek behandeld waarvoor de GBGGZ ontoereikend is. Voor jeugdzorg wordt geen onderscheid gemaakt naar complexiteit: alle op de DSM-5 gebaseerde jeugdzorg wordt behandeld. Psychologenpraktijk Margraten is vooral gericht op de behandeling van angst, depressie, trauma en persoonlijkheidsstoornissen. 

  

Als u een cliënt verwijst dan is hiervoor een verwijsbrief noodzakelijk. De verwijsbrief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. De verwijsbrief moet benoemen of de aanmelding voor GBGGZ of SGGZ is (niet voor jeugdzorg) en daarnaast een vermelding met een vermoedelijke DSM-5 classificatie. Naast de NAW gegevens van de cliënt dient de verwijsbrief ondertekend te zijn door de verwijzer met vermelding van de AGB code en voorzien van datum. Een verwijzing via TIPP volstaat ook.