logo

Informatie voor verwijzers

Binnen de basis GGZ wordt gebruik van een aantal zorgproducten:

  • Basis GGZ Kort (gemiddeld 4 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten en lichamelijke klachten).
  • Basis GGZ Middel (gemiddeld 6 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten, lichamelijke klachten, ontwikkelingsstoornissen, kinder- en jeugdproblematiek en ouderen).
  • Basis GGZ Intensief (gemiddeld 10 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten, lichamelijke klachten, ontwikkelingsstoornissen, kinder- en jeugdproblematiek, ouderen, en persoonlijkheidsstoornissen).
  • Basis GGZ Chronisch (gemiddeld 10 consulten gericht op een vinger-aan -de-pols houden.Het gaat hierbij om cliënten die na behandeling binnen de specialistische GGZ stabiel zijn en een traject van nazorg ingaan.

Het zorgproduct Basis GGZ Chronisch is voorbehouden aan instellingen of vrijgevestigde praktijken die ook Specialistische GGZ verzorgen. Psychologenpraktijk Margraten richt zich alleen op Basis GGZ.

 

Als u een cliënt verwijst dan is hiervoor een verwijsbrief noodzakelijk. De verwijsbrief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. De verwijsbrief moet gericht zijn aan de basis generalistische GGZ met vermelding van een vermoedelijke diagnose. Naast de NAW gegevens van de cliënt dient de verwijsbrief ondertekend te zijn door de verwijzer met vermelding van de AGB code en voorzien van datum. Een verwijzing via TTIP volstaat ook. In de onderstaande link vindt u een verwijsbrief die u kunt gebruiken.

 

Download hier de voorbeeld verwijsbrief.