logo

Informatie voor cliƫnten

De praktijk

Psychologenpraktijk Margraten is een kleine solopraktijk voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Ik ben praktijkhouder en heb de praktijk aan huis. Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut, en heb een jarenlange ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben tevens werkzaam bij Youz Maastricht en als universitair docent bij de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht. Ik leid studenten op voor het vak van hulpverlener en doe onderzoek naar angst, depressie en persoonlijkheidstoornissen bij jongeren. De combinatie van onderzoek, onderwijs en hulpverlening levert een schat aan kennis en ervaring op voor de geestelijke gezondheidszorg.

 

De ambitie van Psychologenpraktijk Margraten is om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren. Kleinschaligheid, transparantie en een goed contact met cliënten en verwijzers staan hoog in het vaandel. De cliëntervaringen worden gemonitord via de website www.zorgkaartnederland.nl (zoekt u op Psychologenpraktijk Margraten). Consulten zijn mogelijk op woensdag en de avonduren.

 

Kwaliteitsgarantie

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP; zie www.lvvp.info) en bij het ministerie van VWS in het bigregister (www.bigregister.nl). Vanuit de LVVP werd de praktijk in het voorjaar 2016 gevisiteerd. Daarnaast heb ik door mijn werk aan de Universiteit zowel nationale als internationale contacten waardoor de behandelingen worden uitgevoerd volgens de nieuwste inzichten.

 

Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Margraten is hier te lezen: download.

 

Samenwerking

Samenwerking binnen de keten in de GGZ is onmisbaar. De huisarts is een belangrijke schakel in alle hulp die een cliënt krijgt. Een goed contact met uw huisarts is belangrijk en in sommige gevallen ook met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Daarnaast zijn de contacten met de gemeente, wijkteams, scholen en andere hulpverleners binnen de basis en specialistische GGZ van groot belang om tot een goede afstemming te komen van de benodigde zorg. Psychologenpraktijk Margraten is aangesloten bij Psy-Zorg Zuid-Limburg (www.psyzorgzuidlimburg.nl) en bij Zorg in Ontwikkeling (ZIO; www.zio.nl).

 

Zorgproducten

In 2014 vond er een stelselwijziging plaats in de GGZ. In plaats van de bestaande 1e en 2e lijn GGZ wordt er overgegaan op de POH GGZ (praktijkondersteuner huisarts), de Generalistische Basis GGZ (voorheen 1e lijn) en de Specialistische GGZ (voorheen 2e lijn). Deze wijziging houdt meer in dan alleen een naamswijziging. Het is de bedoeling dat een deel van de cliënten in de 2e lijn behandeld gaan worden in de Basis GGZ. De Gespecialiseerde GGZ moet zich voornamelijk gaan richten op complexe en gespecialiseerde problematiek. Daarnaast wordt een deel van de 1e lijn GGZ overgeheveld naar de huisarts en de POH GGZ.  De juiste hulp voor de klachten van een cliënt wordt aan de hand van de volgende criteria bepaald:

  • Klachten buiten de DSM-IV (of DSM-5) classificatie: Huisarts + POH GGZ.
  • Lichte en matige maar niet complexe problematiek: Basis GGZ.
  • Complexe en/of meer risicovolle stoornissen: Gespecialiseerde GGZ.

 

Binnen de basis GGZ wordt gebruik van een aantal zorgproducten:

  • Basis GGZ Kort (gemiddeld 4 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten en lichamelijke klachten).
  • Basis GGZ Middel (gemiddeld 6 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten, lichamelijke klachten, ontwikkelingsstoornissen, kinder- en jeugdproblematiek en ouderen).
  • Basis GGZ  Intensief (gemiddeld 10 consulten gericht op verbeteren van angstklachten, stemmingsklachten, lichamelijke klachten, ontwikkelingsstoornissen, kinder- en jeugdproblematiek, ouderen, en persoonlijkheidsstoornissen).
  • Basis GGZ Chronisch (gemiddeld 10 consulten gericht op een vinger-aan -de-pols houden. Het gaat hierbij om cliënten die na behandeling binnen de specialistische GGZ stabiel zijn en een traject van nazorg ingaan.

Binnen de specialistische GGZ (SGGZ) wordt de complexe problematiek behandeld waarvoor de GBGGZ ontoereikend is. 

 

Routine Outcome Monitoring

In toenemende mate hechten zorgverzekeraars waarde aan het evalueren van de behandelingen die plaatsvinden in de GGZ (ook bekend onder de Engelse naam ‘routine outcome monitoring’). Een aantal zorgverzekeringen stelt het evalueren van behandelingen zelfs verplicht. Door de behandelresultaten van praktijken onderling te vergelijken met geschikte vragenlijsten wordt inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen goed gepresteerd wordt en op welke onderdelen onder het gemiddelde wordt gepresteerd. In het laatste geval is er ruimte voor verbetering. Dit betekent voor u als cliënt dat u voorafgaand en na afloop van de therapie gevraagd wordt om één of meerdere vragenlijsten in te vullen.

 

Tarieven en betaling

De praktijk heeft contracten afgesloten met de meeste (grote) zorgverzekeraars. Dit heeft als voordeel voor u dat het in rekening gebrachte tarief volledig wordt vergoed. Het tarief wordt in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. U hoeft het tarief dus niet direct aan de praktijk te voldoen. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico dat iedereen van 18 jaar en ouder heeft. Voor 2021 is het eigen risico vastgesteld op 385 euro. Indien u behandeling vraagt voor niet verzekerde zorg, dan wordt een uur-tarief van 100 euro gehanteerd.

Een overzicht van de tarieven vindt u hier: download.

 

Wat u mee moet nemen naar het eerste gesprek

Ik wil u vragen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), verzekeringspas en een verwijsbrief van de verwijzer mee te nemen naar het eerste gesprek.

 

Regels van de praktijk

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van te voren de afspraak annuleren. Dit kan telefonisch (06-23612715, u kunt eventueel de voicemail inspreken) of via de email ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Indien u niet op de afspraak verschijnt dan betaalt een zorgverzekeraar niet uit en wordt 50 euro bij u in rekening gebracht.

 

Bij een ingebrekestelling van de betaling worden de kosten van een aanmaning en wettelijke rente in rekening gebracht door een incassobureau. De bijkomende kosten worden aan u doorberekend.

 

Privacy en geheimhouding

Alles wat u met mij bespreekt blijft in de therapiekamer. Niemand zal informatie ontvangen over u tenzij u daar schriftelijk toestemming voor geeft. De wet WGBO en de Wet Persoonsregistratie stellen dat uw gegevens 15 jaar bewaard dienen te worden. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u schriftelijk opdracht geven om het dossier te vernietigen. Na vernietiging van het dossier kan geen klacht meer worden ingediend. Een korte samenvatting van de therapie wordt met uw toestemming naar de verwijzer (meestal is dit de huisarts en/of de jeugdarts) gestuurd. Indien het belangrijk is om informatie bij eerdere hupverleners op te vragen dan wordt eerst hiervoor uw toestemming gevraagd.

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Hier kunt u de privacy statement van Psychologenpraktijk Margraten lezen.

 

Klachten

Het klachtenreglement kunt u hier vinden.